19.10.1998 KB ter uitvoering van de richtlijn 95/50/EG van de Raad van 06.10.1995 betr. uniforme procedures voor de controle op het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg

ondertekenaar
DI RUPO Elio - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Telecommunicatie,
et al.
inforumnummer
140877
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren