20.09.1998 KB wijz. KB 10.07.1990 waarbij sommige bepalingen van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 07.08.1987, toepasselijk worden verklaard op de initiatieven van beschut wonen en op de samenwerkingsverbanden van psychiatrische instellingen en diensten

ondertekenaar
COLLA Marcel - Min. van Volksgezondheid en Pensioenen,
DE GALAN Magda - Min. van Sociale Zaken,
inforumnummer
141676
essentie
Een wijziging van het KB 10.07.1990 waarbij sommige bepalingen van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 07.08.1987 is noodzakelijk gezien:
  • de registratie van de Minimale Psychiatrische Gegevens vanaf 01.07.1996 van toepassing is in de psy ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren