29.10.1998 Ordonnantie houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord van 15.05.1998 wijz. samenwerkingsakkoord van 04.03.1997 tussen de Federale Staat en de Gewesten betr. het doorstromingsprogramma

ondertekenaar
PICQUE Charles - Min.-Voorzitter van de Brussels Hoofdstedelijke Gewest, belast met Plaatselijke Besturen, Werkgelegenheid, Huisvesting en Monumenten en Landschappen,
et al.
inforumnummer
142550
essentie
...
type document
Ordonnantie
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren