11.12.1998 KB tot uitvoering van art. 16bis van de wet 15.01.1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid

ondertekenaar
DE GALAN Magda - Min. van Sociale Zaken,
inforumnummer
142613
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren