18.12.1998 MB wijz. MB 21.10.1998 houdende bijzondere maatregelen voor de identificatie en de registratie van bepaalde categorieën van honden

ondertekenaar
PINXTEN Karel - Min. van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen,
VAN DEN BOSSCHE Luc - Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken,
inforumnummer
142808
essentie
...
type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren