15.12.1998 Wet wijz. wet 19.12.1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel en van de wet 01.09.1980 betr. de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector en aan de in die sector tewerkgestelde werklozen

ondertekenaar
FLAHAUT Andre - Min. van Ambtenarenzaken,
inforumnummer
144809
essentie
...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren