27.01.1999 Wet wijz. Wet 19.10.1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen, van de nieuwe gemeentewet (NGW) en van de gemeentekieswet, en tot uitvoering van de richtlijn van de Raad van de Europese Unie nr. 94/80/EG 19.12.1994

ondertekenaar
VAN DEN BOSSCHE Luc - Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken,
VAN PARYS Tony - Min. van Justitie,
inforumnummer
144880
essentie
...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren