11.01.1999 MB wijz. MB 26.08.1994 tot vaststelling van de nomenclatuur van het materiaal dat in aanmerking komt voor de financiële hulp van de Staat aan de gemeenten voor de uitrusting van hun politiekorps

ondertekenaar
VAN DEN BOSSCHE Luc - Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken,
inforumnummer
144882
essentie
...
type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren