24.11.1998 BVR betr. de regels voor het uitreiken van het getuigschrift van basisonderwijs en het vastleggen van de vorm ervan

ondertekenaar
BALDEWIJNS Eddy - Vlaams Min. van Onderwijs en Ambtenarenzaken,
inforumnummer
145188
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren