19.12.1998 BVR wijz. BVR 01.07.1997 tot uitvoering van het dec. 19.04.1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten

ondertekenaar
STEVAERT Steve - Vlaams Min. van Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening,
inforumnummer
145195
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren