*05.02.1999 KB tot bepaling van de wijze waarop de informatiegegevens (...) Belgen die verklaren hun hoofdverblijfplaats in het buitenland (...), stemrecht (...) kiezer voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers, (...)

ondertekenaar
DERYCKE Erik - Min. van Buitenlandse Zaken,
VAN DEN BOSSCHE Luc - Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken,
VAN PARYS Tony - Min. van Justitie,
inforumnummer
145507
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren