10.12.1998 BBHR tot uitvoering van de ordonnantie van 16.07.1998 houdende organisatie van de toekenning door het Gewest van een toelage voor de samenstelling van een huurwaarborg inzake huisvesting

ondertekenaar
PICQUE Charles - Min.-Voorzitter van de Brussels Hoofdstedelijke Gewest, belast met Plaatselijke Besturen, Werkgelegenheid, Huisvesting en Monumenten en Landschappen,
TOMAS Eric - Staatssec. toegevoegd aan de Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad,
inforumnummer
146187
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren