26.01.1999 Wet houdende nieuwe maatregelen ten voordele van de oorlogsslachtoffers

ondertekenaar
FLAHAUT Andre - Min. van Ambtenarenzaken,
VAN PARYS Tony - Min. van Justitie,
inforumnummer
146596
essentie
...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren