*12.02.1999 Wet tot invoeging van een art. 15ter in de Wet 04.07.1989 betr. de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen (...) en van een art. 16bis in de wetten op de Raad van State, (...)

ondertekenaar
VAN DEN BOSSCHE Luc - Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken,
inforumnummer
147646
essentie
...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren