05.02.1999 KB tot aanwijzing van de ambtenaren en agenten die worden belast met het toezicht op de toepassing van Hoofdstuk I van Titel II van de programmawet 10.02.1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap (...)

ondertekenaar
DI RUPO Elio - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Telecommunicatie,
PINXTEN Karel - Min. van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen,
VISEUR Jean-Jacques - Min. van Financiën,
inforumnummer
147723
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren