08.03.1999 KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46nonies van 15.12.1998, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 van 23.03.1990 betreffende de begeleidingsmaatregelen voor ploegenarbeid met nachtprestaties alsook voor andere vormen van arbeid met nachtprestaties

ondertekenaar
SMET Miet - Min. van Tewerkstelling en Arbeid en Gelijke-Kansenbeleid,
inforumnummer
147925
essentie

Dit besluit verklaart algemeen verbindend de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46nonies van 15.12.1998, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 van 23.03.1990 betreffe ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren