*26.03.1999 Wet betr. het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen, Omzetting (...), Nieuwe arbeidsorganisatie, Arbeidsherverdelende bijdrageverminderingen en (...) aanwervingen (art. 30-34)

ondertekenaar
DE GALAN Magda - Min. van Sociale Zaken,
et al.
inforumnummer
148466
essentie
...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren