22.03.1999 Wet wijz. Gemeentekieswet, gecoördineerd op 04.08.1932 en van de organieke wet 08.07.1976 betr. de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

ondertekenaar
VAN DEN BOSSCHE Luc - Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken,
VAN PARYS Tony - Min. van Justitie,
inforumnummer
149294
essentie
...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren