23.03.1999 KB wijz. art. 30 van het KB 28.11.1969 tot uitvoering van de Wet 27.06.1969 tot herziening van de besluitwet 28.12.1944 betr. de maatschappelijke zekerheid der arbeiders

ondertekenaar
DE GALAN Magda - Min. van Sociale Zaken,
inforumnummer
149474
essentie
Dit besluit wijzigt art. 30 van het KB 28.11.1969 tot uitvoering van de wet 27.06.1969 tot herziening van de besluitwet van 28.12.1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders
Dit besluit verwezenlijkt een coördinatie van de reglemen ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren