*10.08.1998 Wet houdende instemming met het verdag van Amsterdam wijz. het verdrag betreffende de Europese Unie, de verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijhorende akten, Bijlage, Protocollen A, (...)

ondertekenaar
DEHAENE Jean-Luc - Eerste Min.,
DERYCKE Erik - Min. van Buitenlandse Zaken,
VAN PARYS Tony - Min. van Justitie,
inforumnummer
150493
essentie
...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren