Inforum is de documentaire bron die gespecialiseerd is in het opzoeken, bewaren en beschikbaar maken van juridische en administratieve informatie voor lokale overheden.

22.03.1999 Wet houdende diverse maatregelen inzake ambtenarenzaken - Wijz. wet 10.04.1995 betr. de herverdeling van de arbeid in de openbare sector (art. 21 - 24)

Deze wet bepaalt dat de uitvoeringsmaatregelen die de regering neemt inzake halftijdse vervroegde uitreding en inzake vierdagenweek van rechtswege toepasselijk zijn in de overheidsdiensten. Ze geeft ook het recht aan de personeelsleden om uit het stelsel ...
Dit document is voor inforum-abonnees.  Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren