20.04.1999 KB tot uitvoering van art. 18, derde lid, van de Wet 19.12.1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel

ondertekenaar
DEHAENE Jean-Luc - Eerste Min.,
FLAHAUT Andre - Min. van Ambtenarenzaken,
inforumnummer
151169
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren