07.05.1999 Wet tot wijziging van art. 54 van de wet 15.12.1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van art. 57ter van de organieke wet 08.07.1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, van de art. 2, par. 5, 5, par. 2 en 11bis van de wet 02.04.1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door openbare centra voor maatschappelijk welzijn

ondertekenaar
VAN DEN BOSSCHE Luc - Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken,
et al.
inforumnummer
151249
essentie
...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren