15.01.1999 KB wijz. KB 10.07.1990 houdende vaststelling van de normen voor de erkenning van initiatieven van beschut wonen ten behoeve van psychiatrische patiënten

ondertekenaar
COLLA Marcel - Min. van Volksgezondheid en Pensioenen,
DE GALAN Magda - Min. van Sociale Zaken,
VAN PARYS Tony - Min. van Justitie,
inforumnummer
151462
essentie
Dit besluit wijzigt het KB 10.07.1990 houdende vaststelling van de normen voor de erkenning van initiatieven van beschut wonen ten behoeve van psychiatrische patiënten.
Daar de registratie van de Minimale Psychiatrische Gegevens vanaf 01.07.1996 va ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren