07.05.1999 Bijzondere wet wijz. art. 32 van de gewone wet 09.08.1980 tot hervorming der instellingen, betr. de voorkoming en de regeling van belangenconflicten

ondertekenaar
DEHAENE Jean-Luc - Eerste Min.,
VAN DEN BOSSCHE Luc - Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken,
VAN PARYS Tony - Min. van Justitie,
inforumnummer
151570
essentie
...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren