07.05.1999 KB wijz. KB 01.12.1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer

ondertekenaar
PEETERS Jan - Staatssecretaris voor Veiligheid, voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu,
VAN DEN BOSSCHE Luc - Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken,
inforumnummer
151625
essentie
Dit besluit wijzigt het KB 01.12.1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.
De maatregelen die in dit besluit zijn voorzien, vervolledigen het pakket maatregelen betreffende het aantrekkelijker en veiliger maken van het verke ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren