04.05.1999 MB tot toekenning van bepaalde toelagen aan het personeel dat titularis is van operationele graden bij de Civiele Bescherming

ondertekenaar
PEETERS Jan - Staatssecretaris voor Veiligheid, voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu,
VAN DEN BOSSCHE Luc - Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken,
VAN ROMPUY Herman - Vice-Eerste Min. en Min. van Begroting,
inforumnummer
152298
essentie
...
type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren