02.06.1999 MB houdende afwijking van de afmetingen van de stembiljetten bij de verkiezingen van het Europese Parlement, van de federale Wetgevende Kamers en van de Gewest- en Gemeenschapsraden op 13.06.1999

ondertekenaar
VAN DEN BOSSCHE Luc - Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken,
inforumnummer
152533
essentie
...
type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren