18.05.1999 Dec. houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening [ DRO ] [ Stedenbouwdecreet 1999 ]

ondertekenaar
STEVAERT Steve - Vlaams Min. van Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening,
inforumnummer
152627
essentie

nvdr: De Vlaamse Regering wordt belast met de coördinatie van de bepalingen van het decreet 18.05.1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening. De coördinatie krijgt het opschrift 'Vlaamse codex ruimtelijke or ...

type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren