*02.06.1999 KB tot bepaling van het aantal bijzitters en plaatsvervangende bijzitters in de kantonhoofdbureaus en de gemeentelijke hoofdbureaus bij de verkiezingen in de gemeenten en kieskantons (...) optische lezing (...)

ondertekenaar
VAN DEN BOSSCHE Luc - Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken,
inforumnummer
152846
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren