04.06.1999 KB tot aanwijzing van de kieskantons en de gemeenten die er deel van uitmaken, voor het gebruik van een systeem voor optische lezing van de stembiljetten voor de geautomatiseerde stemopneming van de uitgebrachte stemmen

ondertekenaar
VAN DEN BOSSCHE Luc - Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken,
inforumnummer
152847
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren