*27.04.1999 Wet tot invoeging van een art. 80bis in het Burgerlijk Wetboek en tot opheffing van het dec. 04.07.1806 (...) opstelling van de akte waarbij de ambtenaar van de burgerlijke stand (...) levenloos kind werd vertoond

ondertekenaar
VAN PARYS Tony - Min. van Justitie,
inforumnummer
154024
essentie
...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren