*10.03.1999 MB tot vaststelling van de refactiecoëfficient en de maximumbedragen van pluimvee, eieren en andere vogels dan pluimvee bedoeld in art. 18 van het KB 28.11.1994 houdende maatregelen van diergeneeskundige politie (...)

ondertekenaar
PINXTEN Karel - Min. van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen,
inforumnummer
154326
essentie
...
type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren