20.05.1999 Ordonnantie houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en Gewesten betr. de bestendiging van het armoedebeleid, ondertekend te Brussel op 05.05.1998

ondertekenaar
PICQUE Charles - Min.-Voorzitter van de Brussels Hoofdstedelijke Gewest, belast met Plaatselijke Besturen, Werkgelegenheid, Huisvesting en Monumenten en Landschappen,
et al.
inforumnummer
155185
essentie
...
type document
Ordonnantie
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren