13.05.1999 KB wijz. KB 02.10.1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel en van het KB 08.01.1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut

ondertekenaar
FLAHAUT Andre - Min. van Ambtenarenzaken,
inforumnummer
155323
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren