28.04.1999 KB wijz. de wet 14.04.1965 tot vaststelling van een zeker verband tussen de onderscheiden pensioenregelingen van de openbare sector

ondertekenaar
COLLA Marcel - Min. van Volksgezondheid en Pensioenen,
inforumnummer
155949
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren