04.05.1999 KB tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de provinciegouverneurs financiële hulp kunnen genieten van de Staat voor het aanwerven van provinciale coördinatoren op het vlak van de verkeersveiligheid

ondertekenaar
VAN DEN BOSSCHE Luc - Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken,
inforumnummer
156309
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren