24.06.1987 KB houdende organisatie van de overgangsregeling bedoeld bij art. 17 van de Kaderwet van 01.03.1976 tot reglementering van de bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van de dienstverlenende intellectuele beroepen

ondertekenaar
MICHEL Joseph - Min. van Binnenlandse Zaken en Openbaar Ambt,
et al.
inforumnummer
157303
essentie
Dit besluit bepaalt de modaliteiten voor het opmaken, door de burgemeesters, van de lijsten van hen die verworven rechten genieten evenals de organisatie van de Raden van erkenning en de procedure. ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren