15.06.1999 KB tot toekenning van financiële hulp met het oog op de verwezenlijking van de kustplancontracten afgesloten tussen bepaalde steden en gemeenten en de Staat

ondertekenaar
DE GALAN Magda - Min. van Sociale Zaken,
VAN DEN BOSSCHE Luc - Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken,
inforumnummer
157498
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren