07.05.1999 KB betr. de onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de besturen

ondertekenaar
FLAHAUT Andre - Min. van Ambtenarenzaken,
SMET Miet - Min. van Tewerkstelling en Arbeid,
inforumnummer
157694
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren