15.06.1999 BVR wijz. BVR 06.02.1991 houdende vaststelling van het Vlaamse reglement betr. de milieuvergunning en van het BVR 01.06.1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne

ondertekenaar
KELCHTERMANS Theo - Vlaams min. van Leefmilieu en Tewerkstelling,
inforumnummer
157957
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren