*06.07.1999 BVR wijz. art. 7 van het dec. 12.07.1990 (...) een programma ter bevordering van de werkgelegenheid in de niet-commerciële sector in het Vlaamse Gewest, gewijzigd bij art. 13, hoofdstuk V van Dec. 18.05.1999 (...)

ondertekenaar
KELCHTERMANS Theo - Vlaams min. van Leefmilieu en Tewerkstelling,
inforumnummer
157986
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren