11.05.1999 BVR wijz. BVR 12.06.1995 houdende concordantie van de ambten van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel van de hogescholen

ondertekenaar
BALDEWIJNS Eddy - Vlaams Min. van Onderwijs en Ambtenarenzaken,
inforumnummer
158284
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren