31.08.1999 KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 38quater van 14.07.1999, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 38 van 06.12.1983 betreffende de werving en selectie van werknemers, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 38bis van 29.10.1991 en nr. 38ter van 17.07.1998

ondertekenaar
ONKELINX Laurette - Min. van Werkgelegenheid,
inforumnummer
158590
essentie

De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 38quater van 14.07.1999, is goedgekeurd en hernomen in bijlagen bij dit besluit.

...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren