*25.05.1999 MB houdende afbakening van de 'beschermingszones' in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de zin van art. 3 van het BBHR 19.11.1998 inzake de bescherming van het water tegen de verontreiniging door nitraten (...)

ondertekenaar
GOSUIN Didier - Min. belast met Huisvesting, Leefmilieu, Natuurbehoud en Waterbeleid van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest,
inforumnummer
158827
essentie
...
type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren