*16.06.1999 KB houdende vaststelling van het maximum aantal plaatsen van beschut wonen dat in gebruik mag worden genomen alsmede van de regelen inzake de gelijkwaardige vermindering van een aantal ziekenhuisbedden (...)

ondertekenaar
DE GALAN Magda - Min. van Sociale Zaken,
VAN DEN BOSSCHE Luc - Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken,
inforumnummer
158982
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren