15.12.1998 BVE wijz. BVE 31.07.1990 betr. de bekwaamheidsbewijzen, de weddeschalen en de bezoldigingsregeling in het buitengewoon onderwijs

ondertekenaar
BALDEWIJNS Eddy - Vlaams Min. van Onderwijs en Ambtenarenzaken,
inforumnummer
159058
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren