04.05.1999 KB tot bepaling van de algemene criteria voor de vaststelling en de goedkeuring van de kalender bedoeld in art. 46bis, lid 1, van de wet op de ziekenhuizen voor de bij toepassing van de art. 128 en 135 van de Grondwet bevoegde overheden

ondertekenaar
COLLA Marcel - Min. van Pensioenen,
DE GALAN Magda - Min. van Sociale Zaken,
inforumnummer
159316
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren