*04.05.1999 KB wijz. KB 02.12.1993 betr. de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene agentia op het werk en tot aanpassing van bijlage V bij titel III, afdeling VI (...) Arbeidsbescherming

ondertekenaar
SMET Miet - Min. van Tewerkstelling en Arbeid,
inforumnummer
159402
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren