*15.12.1997 KB wijz. KB 01.07.1994 betr. het bijhouden van sociale identiteitskaarten en het KB 12.08.1994 wijz. KB 12.03.1990 tot uitvoering, in het kader van de maatregelen tegen de activiteiten van de koppelbazen, (...)

ondertekenaar
DE GALAN Magda - Min. van Sociale Zaken,
SMET Miet - Min. van Tewerkstelling en Arbeid,
inforumnummer
159991
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren